WHOIS là gì?

WHOIS thực chất là "who-is", là một hình thức tra cứu thông tin chủ sở hữu tên miền và trả về các kết quả.
NHỮNG THÔNG TIN GÌ SẼ HIỂN THỊ TRONG WHOIS?

Registrar: Nhà quản lý tên miền, thường là các tổ chức, tập đoàn phân phối tên miền theo đuôi tên miền (ví dụ .com .net được quản lý bởi Verisign)
Registrant: Người đăng ký tên miền, ở đây là chủ sở hữu hoặc đứng tên.
Contacts: Thông tin người liên hệ, thường là chủ sở hữu hoặc người hỗ trợ kỹ thuật (Administration Contact) hay người thanh toán (Billing Contact),...
Name servers: Địa chỉ DNS đang trỏ về của tên miền
Domain status: Tình trạng của tên miền
Registration date: Ngày đăng ký tên miền
Expiry date: Ngày hết hạn
Updated date: Lần cập nhật/chỉnh sửa mới nhất

Câu trả lời có giúp được bạn không?

Thêm vào danh mục cần quan tâm Thêm vào danh mục cần quan tâm    In bài viết In bài viết

Các bài viết liên quan