Hướng dẫn thủ thuật - Xử lý sự cố

Đối tượng đăng ký tên miền Việt Nam

Tên miền .COM.VN Đối tượng đăng ký: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.Tên miền .BIZ.VN Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương với tên miền COM.VN.Tên miền .EDU.VN Đối tượng đăng ký: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực...