Super Hosting

Supper A

Hot
- 750,000 đ
1Tháng
 • 7Gb Dung lượng
 • 270Gb Băng thông
 • 5 FTP Account
 • 50 Sub-domain/ Park Domain
 • 170 Email POP3 / Webmail
 • 15 My SQL
 • 10 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Supper B

Hot
- 1,000,000 đ
1Tháng
 • 10Gb Dung lượng
 • 350Gb Băng thông
 • 10 FTP Account
 • 70 Sub-domain/ Park Domain
 • 200 Email POP3 / Webmail
 • 20 My SQL
 • 30 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Supper C

Hot
- 1,800,000 đ
1Tháng
 • 50Gb Dung lượng
 • 600Gb Băng thông
 • 10 FTP Account
 • 100 Sub-domain/ Park Domain
 • 1000 Email POP3/Webmail
 • 25 My SQL
 • 60 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Supper D

Hot
- 3,600,000 đ
1Tháng
 • 200Gb Dung lượng
 • 1000Gb Băng thông
 • 10 FTP Account
 • 150 Sub-domain/ Park Domain
 • 1500 Email POP3/Webmail
 • 30 My SQL
 • 100 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7