Reseller Hosting

Reseller 5Gb

Hot
- 169,000 đ
1Tháng
 • 5Gb Dung lượng
 • 50Gb Băng thông
 • 1Gb RAM
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • Unlimited My SQL
 • Unlimited Addon Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Reseller 10Gb

Hot
- 429,000 đ
1Tháng
 • 10Gb Dung lượng
 • 200Gb Băng thông
 • 2Gb RAM
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • Unlimited My SQL
 • Unlimited Addon Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Reseller 20Gb

Hot
- 689,000 đ
1Tháng
 • 20Gb Dung lượng
 • 500Gb Băng thông
 • 3Gb RAM
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • Unlimited My SQL
 • Unlimited Addon Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Reseller 40Gb

Hot
- 889,000 đ
1Tháng
 • 40Gb Dung lượng
 • 1000Gb Băng thông
 • 4Gb RAM
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • Unlimited My SQL
 • Unlimited Addon Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Reseller 50Gb

Hot
- 1,509,000 đ
1Tháng
 • 50Gb Dung lượng
 • 1500Gb Băng thông
 • 6Gb RAM
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • Unlimited My SQL
 • Unlimited Addon Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7