Quản trị máy chủ tính phí

1. Gói dịch vụ quản trị máy chủ Thông thường
2. Gói dịch vụ quản trị máy chủ Cao Cấp

Phòng kỹ thuật VnSite sẽ chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các thao tác quản trị thuộc trách nhiệm của bộ phận tương đương vị trí Quản trị hệ thống của khách hàng

Chat Facebook