Kiểm tra tên miền Kiểm tra tên miền trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ...

Tên miềnNăm đăng kí tối thiểuĐăng kí mớiChuyển tên miền về VnSiteGia hạn hàng năm
.com1179,000 đ230,000 đ230,000 đ
.net1179,000 đ230,000 đ230,000 đ
.org1179,000 đ230,000 đ230,000 đ
.info1179,000 đ200,000 đ230,000 đ
.vn1830,000 đ450,000 đ480,000 đ
.com.vn1700,000 đ350,000 đ350,000 đ
.net.vn1700,000 đ350,000 đ350,000 đ
.biz.vn1700,000 đ350,000 đ350,000 đ
.edu.vn1400,000 đ200,000 đ200,000 đ
.pro.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.org.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.info.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.int.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.ac.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.health.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.name.vn160,000 đ25,000 đ30,000 đ
.angiang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.bacgiang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.backan.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.baclieu.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.bacninh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.baria-vungtau.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.bentre.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.binhdinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.binhduong.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.binhphuoc.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.binhthuan.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.camau.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.cantho.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.caobang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.daklak.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.daknong.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.danang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.dienbien.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.dongnai.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.dongthap.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.gialai.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.hagiang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.haiduong.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.haiphong.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.hanam.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.hanoi.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.hatinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.haugiang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.hoabinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.hungyen.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.khanhhoa.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.kiengiang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.kontum.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.laichau.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.lamdong.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.langson.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.laocai.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.longan.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.namdinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.nghean.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.ninhbinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.ninhthuan.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.phutho.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.phuyen.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.quangbinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.quangnam.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.quangngai.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.quangninh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.quangtri.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.soctrang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.sonla.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.tayninh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.thaibinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.thainguyen.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.thanhhoa.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.thanhphohochiminh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.thuathienhue.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.tiengiang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.travinh.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.tuyenquang.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.vinhlong.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.vinhphuc.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.yenbai.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
.link1250,000 đ200,000 đ250,000 đ
.us1240,000 đ200,000 đ240,000 đ
.biz1240,000 đ200,000 đ240,000 đ
.pw1240,000 đ200,000 đ240,000 đ
.co.uk1250,000 đ200,000 đ250,000 đ
.eu1250,000 đ200,000 đ250,000 đ
.name1250,000 đ200,000 đ250,000 đ
.bz1650,000 đ530,000 đ650,000 đ
.ws1650,000 đ530,000 đ650,000 đ
.tv1650,000 đ530,000 đ650,000 đ
.agency1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.report1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.supply1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.supplies1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.exposed1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.photography1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.equipment1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.gallery1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.technology1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.photos1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.lighting1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.directory1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.today1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.tips1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.graphics1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.company1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.systems1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.management1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.center1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.support1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.email1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.solutions1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.institute1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.education1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.international1480,000 đ380,000 đ480,000 đ
.bargains1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.cheap1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.zone1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.boutique1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.farm1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.services1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.vision1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.fish1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.tools1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.parts1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.industries1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.community1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.cleaning1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.catering1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.cards1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.pub1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.marketing1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.photo1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.gift1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.guitars1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.webcam1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.trade1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.bid1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.events1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.productions1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.democrat1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.foundation1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.properties1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.social1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.rentals1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.vacations1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.immobilien1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.works1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.watch1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.cool1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.guru1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.land1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.bike1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.clothing1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.plumbing1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.singles1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.camera1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.estate1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.contractors1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.construction1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.kitchen1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.enterprises1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.tattoo1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.shoes1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.sexy1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.domains1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.academy1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.computer1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.training1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.builders1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.repair1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.camp1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.glass1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.coffee1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.florist1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.house1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.solar1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.exchange1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.gripe1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.moda1730,000 đ560,000 đ730,000 đ
.pink1430,000 đ330,000 đ430,000 đ
.blue1430,000 đ330,000 đ430,000 đ
.red1430,000 đ330,000 đ430,000 đ
.de1430,000 đ330,000 đ430,000 đ
.cc1550,000 đ450,000 đ550,000 đ
.viajes11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.limo11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.codes11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.partners11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.holiday11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.condos11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.maison11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.tienda11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.flights11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.cruises11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.villas11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.expert11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.holdings11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.ventures11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.diamonds11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.voyage11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.recipes11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.careers11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.dating11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.capital11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.engineering11,100,000 đ910,000 đ1,100,000 đ
.mobi1440,000 đ350,000 đ440,000 đ
.ninja1440,000 đ350,000 đ440,000 đ
.in1440,000 đ350,000 đ440,000 đ
.com.co1440,000 đ350,000 đ440,000 đ
.net.co1440,000 đ350,000 đ440,000 đ
.nom.co1440,000 đ350,000 đ440,000 đ
.ca1440,000 đ350,000 đ440,000 đ
.ink1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.wiki1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.tw1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.com.tw1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.net.tw1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.org.tw1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.cn1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.com.cn1960,000 đ750,000 đ960,000 đ
.christmas1900,000 đ700,000 đ900,000 đ
.blackfriday1900,000 đ700,000 đ900,000 đ
.rest1900,000 đ700,000 đ900,000 đ
.buzz1900,000 đ700,000 đ900,000 đ
.menu1900,000 đ700,000 đ900,000 đ
.pics1540,000 đ420,000 đ540,000 đ
.reviews1540,000 đ420,000 đ540,000 đ
.dance1540,000 đ420,000 đ540,000 đ
.futbol1290,000 đ220,000 đ290,000 đ
.xyz1290,000 đ220,000 đ290,000 đ
.me1640,000 đ500,000 đ640,000 đ
.asia1360,000 đ280,000 đ360,000 đ
.tel1360,000 đ280,000 đ360,000 đ
.pro1360,000 đ280,000 đ360,000 đ
.co1720,000 đ560,000 đ720,000 đ
.xxx12,450,000 đ1,950,000 đ2,450,000 đ
.jp12,450,000 đ1,950,000 đ2,450,000 đ
.kiwi1830,000 đ650,000 đ830,000 đ
.club1370,000 đ300,000 đ370,000 đ
.build11,750,000 đ1,400,000 đ1,750,000 đ
.ceo12,400,000 đ1,900,000 đ2,400,000 đ
.bar11,800,000 đ1,400,000 đ1,800,000 đ
.uk1240,000 đ200,000 đ240,000 đ
.gov.vn1400,000 đ180,000 đ200,000 đ
Chat Facebook