Hosting Giá Rẻ

Sinh Viên A

Hot
- 30,000 đ
1Tháng
 • 300MB Dung lượng
 • 5GB Băng thông
 • 1 Database
 • Unlimited FTP Account
 • 10 Sub-domain
 • 3 Park Domain
 • 10 Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005, MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Sinh Viên B

Hot
- 50,000 đ
1Tháng
 • 750Mb Dung lượng
 • 15Gb Băng thông
 • 1 Database
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain
 • Unlimited Park Domain
 • Unlimited Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005, MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Sinh Viên C

Hot
- 70,000 đ
1Tháng
 • 1.2GB Dung lượng
 • 15GB Băng thông
 • 3 Database
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain
 • Unlimited ParkDomain
 • Unlimited Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005,MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Chat Facebook