Hỏi đáp tên miền - Domain - Hosting - Email - Server - Máy chủ VPS

Chúng ta có rất nhiều trường học các cấp trùng tên nhau, làm sao các trường trùng tên đó có thể đăng ký tên trường mình sau edu.vn?

Theo hướng dẫn của Bộ GDÐT, cấu trúc tên miền của các trường phổ thông như sau.
 
       loại trường - tên trường - địa danh.edu.vn  trong đó:
 
1.         loại trường: là phần nằm trong tên chính thức của trường, dùng để chỉ cấp học, bậc học, phương thức đào tạo, hình thức sở hữu ... Do phần này có tính phổ biến rộng, các cụm từ chỉ cấp học, phương thức tổ chức học, loại hình sở hữu ngoài công lập ... nên viết tắt cho ngắn gọn như sau :
 
-             Trường tiểu học (lớp 1 đến lớp 5):                            th
 
-             Trường phổ thông cơ sở (lớp 1 đến lớp 9):               ptcs
 
-             Trường trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9):                thcs
 
-             Trường phổ thông trung học (lớp 6 đến lớp 12):         ptth
 
-             Trường trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12):       thpt
 
-             Trường dân tộc nội trú :                                           dtnt
 
-             Bán công:                                                               bc
 
-             Dân lập :                                                                 dl
 
-             Tư thục :                                                                 tt
 
-             ... (viết tắt cho các loại trường khác khi có nhu cầu)
 
 
 
2.         tên trường: là tên riêng của trường, nên được viết đầy đủ. Ðối với tên trường quá dài có thể viết tắt một phần nhưng cần ở dạng dễ nhận biết.
 
Ví dụ : Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có thể viết: thpt-ntminhkhai
 
 
 
3.       địa danh: có hai trường hợp sau:
 
3.1   Ðối với các trường PTTH và THPT :    địa danh = tên tỉnh, thành phố
 
Tên tỉnh, thành phành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.
 
3.2   Ðối với các trường tiểu học, PTCS và THCS:     địa danh = tên quận, huyện -tên tỉnh, thành phố
 
Tên quận, huyện có thể viết tắt khi quá dài, nhưng cần ở dạng dễ nhận biết. Việc này nên tham khảo ý kiến của các Sở GD&ÐT.
 
Cấu trúc tên miền như trên có thể sẽ dài nhưng dễ hiểu, dễ nhớ và thuận tiện cho người sử dụng khi tìm kiếm địa chỉ của các trường phổ thông trên Internet. Ví dụ cho một số trường trung học phổ thông cụ thể:
 
 
            Tên trường                                                                      Tên miền dự kiến
   Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội                          thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn
   Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh                       thpt-lythuongkiet-tayninh.edu.vn
   Trường THPT Tân Châu, Tây Ninh                                thpt-tanchau-tayninh.edu.vn
   Trường THPT Bán công Tân Châu, Tây Ninh                thptbc-tanchau-tayninh.edu.vn
 
Ghi chú: Các tên tỉnh, thành phố quá dài bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế được viết tắt theo quy định sau:
        -   Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm
        -   Thừa Thiên Huế: tthue
        -   Bà Rịa - Vũng tàu: brvt.

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền .vn nào?

Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền. Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.

Thế nào là một tên miền Internet ?

Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, vnsite.vn, vnn.vn ... Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ gọi là địa chỉ IP. Nếu bạn muốn xây dựng một web site trên internet thì đăng ký tên miền là việc đầu tiên cần làm, tên miền giúp khách hàng dễ tìm đến website của bạn.

Chat Facebook