Email Server Riêng

Email Server Riêng 1

Hot
- 899,000 đ
1Tháng
 • 300GB Dung lượng
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Email forwarder
 • Unlimited Mail List
 • 5 Add-on Domain
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP

Email Server Riêng 2

Hot
- 2,700,000 đ
1Tháng
 • 500GB Dung lượng
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Email forwarder
 • Unlimited Mail List
 • 7 Add-on Domain
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP

Email Server Riêng 3

Hot
- 3,600,000 đ
1Tháng
 • 1.000GB Dung lượng
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Email forwarder
 • Unlimited Mail List
 • 10 Add-on Domain
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP

Email Server Riêng 4

Hot
- 5,400,000 đ
1Tháng
 • 2.000GB Dung lượng
 • Unlimited Địa chỉ Email
 • Unlimited Email forwarder
 • Unlimited Mail List
 • 15 Add-on Domain
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP
Chat Facebook