Downloads

Thư viện download chứa những file, chương trình, tài liệu... để giúp đỡ bạn trong quá trình xây dựng trang Web cũng như sử dụng dịch vụ.


TeamViewer v8.0.20935
Người dùng bản TeamViewer 8 cũng có thể thiết lập kết nối với máy tính điều khiển từ xa dùng bản TeamViewer 3, 4, 5, 6 và 7.
Cỡ file: 5734457 B
Bản khai đăng ký tên miền
Dành cho cá nhân
Cỡ file: 16094 B
SQLDumpSplitter
Phần mềm chia nhỏ Database
Cỡ file: 182943 B
FileZilla Client v3.7.3
FileZilla Client 3.7.3 dùng để upload file lên Hosting qua FTP
Cỡ file: 392947 B
Bản khai đăng ký tên miền
Dành cho Tổ Chức, Doanh Nghiệp
Cỡ file: 16608 BChat Facebook