Bảng Giá Tên Miền

Tên miền đăng ký tại VnSite được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN công nhận. VnSite luôn cung cấp bảng giá tên miền với giá tốt nhất dành cho bạn.
dang ky ten mien quoc te gia re .com .net .org

Tên miền Năm đăng kí tối thiểu Đăng kí mới Chuyển tên miền về VnSite Gia hạn hàng năm
.com 1 179,000 VNĐ 200,000 VNĐ 230,000 VNĐ
.net 1 179,000 VNĐ 200,000 VNĐ 230,000 VNĐ
.org 1 179,000 VNĐ 200,000 VNĐ 230,000 VNĐ
.info 1 230,000 VNĐ 200,000 VNĐ 230,000 VNĐ
.vn 1 830,000 VNĐ 450,000 VNĐ 450,000 VNĐ
.com.vn 1 700,000 VNĐ 350,000 VNĐ 350,000 VNĐ
.net.vn 1 700,000 VNĐ 350,000 VNĐ 350,000 VNĐ
.biz.vn 1 700,000 VNĐ 350,000 VNĐ 350,000 VNĐ
.edu.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.pro.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.org.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.info.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.int.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.ac.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.health.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.name.vn 1 60,000 VNĐ 25,000 VNĐ 30,000 VNĐ
.angiang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.bacgiang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.backan.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.baclieu.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.bacninh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.baria-vungtau.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.bentre.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.binhdinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.binhduong.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.binhphuoc.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.binhthuan.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.camau.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.cantho.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.caobang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.daklak.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.daknong.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.danang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.dienbien.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.dongnai.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.dongthap.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.gialai.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.hagiang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.haiduong.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.haiphong.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.hanam.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.hanoi.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.hatinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.haugiang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.hoabinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.hungyen.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.khanhhoa.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.kiengiang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.kontum.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.laichau.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.lamdong.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.langson.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.laocai.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.longan.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.namdinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.nghean.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.ninhbinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.ninhthuan.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.phutho.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.phuyen.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.quangbinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.quangnam.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.quangngai.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.quangninh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.quangtri.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.soctrang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.sonla.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.tayninh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.thaibinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.thainguyen.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.thanhhoa.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.thanhphohochiminh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.thuathienhue.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.tiengiang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.travinh.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.tuyenquang.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.vinhlong.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.vinhphuc.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.yenbai.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.link 1 250,000 VNĐ 200,000 VNĐ 250,000 VNĐ
.us 1 240,000 VNĐ 200,000 VNĐ 240,000 VNĐ
.biz 1 240,000 VNĐ 200,000 VNĐ 240,000 VNĐ
.pw 1 240,000 VNĐ 200,000 VNĐ 240,000 VNĐ
.co.uk 1 250,000 VNĐ 200,000 VNĐ 250,000 VNĐ
.eu 1 250,000 VNĐ 200,000 VNĐ 250,000 VNĐ
.name 1 250,000 VNĐ 200,000 VNĐ 250,000 VNĐ
.bz 1 650,000 VNĐ 530,000 VNĐ 650,000 VNĐ
.ws 1 650,000 VNĐ 530,000 VNĐ 650,000 VNĐ
.tv 1 650,000 VNĐ 530,000 VNĐ 650,000 VNĐ
.agency 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.report 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.supply 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.supplies 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.exposed 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.photography 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.equipment 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.gallery 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.technology 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.photos 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.lighting 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.directory 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.today 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.tips 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.graphics 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.company 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.systems 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.management 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.center 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.support 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.email 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.solutions 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.institute 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.education 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.international 1 480,000 VNĐ 380,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.bargains 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.cheap 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.zone 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.boutique 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.farm 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.services 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.vision 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.fish 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.tools 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.parts 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.industries 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.community 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.cleaning 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.catering 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.cards 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.pub 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.marketing 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.photo 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.gift 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.guitars 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.webcam 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.trade 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.bid 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.events 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.productions 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.democrat 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.foundation 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.properties 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.social 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.rentals 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.vacations 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.immobilien 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.works 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.watch 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.cool 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.guru 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.land 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.bike 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.clothing 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.plumbing 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.singles 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.camera 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.estate 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.contractors 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.construction 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.kitchen 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.enterprises 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.tattoo 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.shoes 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.sexy 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.domains 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.academy 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.computer 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.training 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.builders 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.repair 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.camp 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.glass 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.coffee 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.florist 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.house 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.solar 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.exchange 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.gripe 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.moda 1 730,000 VNĐ 560,000 VNĐ 730,000 VNĐ
.pink 1 430,000 VNĐ 330,000 VNĐ 430,000 VNĐ
.blue 1 430,000 VNĐ 330,000 VNĐ 430,000 VNĐ
.red 1 430,000 VNĐ 330,000 VNĐ 430,000 VNĐ
.de 1 430,000 VNĐ 330,000 VNĐ 430,000 VNĐ
.cc 1 550,000 VNĐ 450,000 VNĐ 550,000 VNĐ
.viajes 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.limo 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.codes 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.partners 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.holiday 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.condos 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.maison 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.tienda 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.flights 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.cruises 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.villas 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.expert 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.holdings 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.ventures 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.diamonds 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.voyage 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.recipes 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.careers 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.dating 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.capital 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.engineering 1 1,100,000 VNĐ 910,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ
.mobi 1 440,000 VNĐ 350,000 VNĐ 440,000 VNĐ
.ninja 1 440,000 VNĐ 350,000 VNĐ 440,000 VNĐ
.in 1 440,000 VNĐ 350,000 VNĐ 440,000 VNĐ
.com.co 1 440,000 VNĐ 350,000 VNĐ 440,000 VNĐ
.net.co 1 440,000 VNĐ 350,000 VNĐ 440,000 VNĐ
.nom.co 1 440,000 VNĐ 350,000 VNĐ 440,000 VNĐ
.ca 1 440,000 VNĐ 350,000 VNĐ 440,000 VNĐ
.ink 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.wiki 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.tw 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.com.tw 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.net.tw 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.org.tw 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.cn 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.com.cn 1 960,000 VNĐ 750,000 VNĐ 960,000 VNĐ
.christmas 1 900,000 VNĐ 700,000 VNĐ 900,000 VNĐ
.blackfriday 1 900,000 VNĐ 700,000 VNĐ 900,000 VNĐ
.rest 1 900,000 VNĐ 700,000 VNĐ 900,000 VNĐ
.buzz 1 900,000 VNĐ 700,000 VNĐ 900,000 VNĐ
.menu 1 900,000 VNĐ 700,000 VNĐ 900,000 VNĐ
.pics 1 540,000 VNĐ 420,000 VNĐ 540,000 VNĐ
.reviews 1 540,000 VNĐ 420,000 VNĐ 540,000 VNĐ
.dance 1 540,000 VNĐ 420,000 VNĐ 540,000 VNĐ
.futbol 1 290,000 VNĐ 220,000 VNĐ 290,000 VNĐ
.xyz 1 290,000 VNĐ 220,000 VNĐ 290,000 VNĐ
.me 1 640,000 VNĐ 500,000 VNĐ 640,000 VNĐ
.asia 1 360,000 VNĐ 280,000 VNĐ 360,000 VNĐ
.tel 1 360,000 VNĐ 280,000 VNĐ 360,000 VNĐ
.pro 1 360,000 VNĐ 280,000 VNĐ 360,000 VNĐ
.co 1 720,000 VNĐ 560,000 VNĐ 720,000 VNĐ
.xxx 1 2,450,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ 2,450,000 VNĐ
.jp 1 2,450,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ 2,450,000 VNĐ
.kiwi 1 830,000 VNĐ 650,000 VNĐ 830,000 VNĐ
.club 1 370,000 VNĐ 300,000 VNĐ 370,000 VNĐ
.build 1 1,750,000 VNĐ 1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ
.ceo 1 2,400,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
.bar 1 1,800,000 VNĐ 1,400,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ
.uk 1 240,000 VNĐ 200,000 VNĐ 240,000 VNĐ
.gov.vn 1 400,000 VNĐ 180,000 VNĐ 200,000 VNĐ

- Tên miền cấp 2 .VN có dạng: ***.vn
- Tên miền cấp 3 .VN có dạng: ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn,
.edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn)

- Tên miền quốc tế có dạng: ***.com (.net, .org, . biz, .info )

- Tên miền châu á có dạng: ***.asia

Ghi chú :

Miễn phí duy trì DNS trên máy chủ VnSite

Phí tên miền .VN không chịu thuế VAT.

Tên miền quốc tế ( Register, Online Nic, Tên miền châu á) chịu thuế 10% VAT

Thời gian áp dụng: từ ngày 01-01-2014.

Chat Facebook